Andre samarbejdspartnere

Billede med logoer fra eksterne samarbejdspartnere
Hvidovre Ungdomsskoles Heltidsundervisning arbejder tæt sammen med Sporets udskoling om en samlet elevgruppe af udskolingselever.
Derudover samarbejdes der med Hvidovre Ungdomsskoles almenafdeling om førstehjælp, knallertførerbevis samt aktiviteter på havnen. Der samarbejdes tillige med en del af erhvervslivet i Hvidovre Kommune, erhvervsskolen TEC, hotel og restaurantskolen, produktionsskoler, naturskolen Quark, Station Next m.v.

Sporet

UngeIndsatsen

TEC

Københavns Professions Højskole

Hotel- og Restaurantskolen

Hvidovre produktionsskole

Produktionshøjskolen i Brøndby

Glostrup Albertslund produktionshøjskole

Quark Naturcenter

 

Heltidsundervisningen er defineret praktikskole og byder praktikanter velkommen. Vi har indgået forpligtende samarbejde med Københavns Professionsshøjskole på Frederiksberg og modtager herigennem lærerstuderende på niveau 2+3.