Fag

Folkeskolens fag

Den fagopdelte undervisning i 1. – 9. klasse består af obligatoriske fag og valgfag. 

Skolens fag er opdelt i obligatoriske fag og valgfag. De obligatoriske fag er opdelt i fag/fagblokkene: Dansk, matematik, humanistiske fag (sprogfag og kulturfag), naturfagene og praktiske/musiske fag.  

Skolerne skal tilbyde valgfag fra 7. – 9. klasse, og Hvidovre Kommune har endvidere mulighed for at udbyde egne kommunale valgfag, der ligger ud over de valgfag, der findes Fælles Mål for. 

Du kan se minimumstimetallet i timefordelingsplanen her (pdf)

 

Heltidsundervisningen har undervisningslokaler til rådighed i Hvidovre Havn. Fra skoleårets start og 8 mandage frem vil skoletilbuddet være et intensivt læringsforløb, vi kalder det Faglig Bootcamp.

Her vil undervisningen være fokuseret på at styrke elevernes personlige kompetencer, såsom evnen til at samarbejde, træne vedholdenhed, tolerance og konfliktløsning. Eleverne vil derudover gennemgå forskellige selvtillidsøvelser.