IT i hverdagen

Digitale læringsmiljøer understøtter læring og digital i at agere som et dannet individ Det er derfor vigtigt, at børn og unge kan begå sig digitalt. Børn og unge skal både have digitale færdigheder samt indsigt og forståelse i, hvordan digitale medier, digitale redskaber mv. fungerer.

Børn og unge skal også have indsigt i, hvordan de digitale medier påvirker vores hverdag, og hvordan børn og unge kan udøve deres medborgerskab gennem disse medier. Læringsmiljøet skal give børn og unge mulighed for at beherske det 21. århundredes kompetencer digitalt.

IT er en vigtig bestanddel i et moderne samfund og et vigtig parameter for at kunne begå sig i det videre liv. Lærerne ved Heltidsundervisningen inddrager så vidt mulig IT i undervisningen.

Interaktive tavler, Ipads, mobiltelefoner, bærbare pc´ere m.v. bliver på skift anvendt i al undervisning.

Alle elever har deres individuelle Chromebook.

Læringsplatforme såsom Meebook og Fællesamlingen med dets fagrelevante indhold, bliver ligeledes anvendt i al undervisning.