Skolens værdigrundlag

Heltidsundervisning 

Undervisningen og de fysiske rammer 

Hvidovre Ungdomsskoles Heltidsundervisning tilbyder undervisning i alle fag og følger folkeskolelovens regler om afgangseksamen. Eleverne undervises desuden i fagene: Madkundskab, Håndværk og Design, social træning samt Uddannelse og Job.

Faget Uddannelse og Job har høj prioritet og vi har vi har valgt at placere timerne på fredage med mulighed for ture ud af huset.
Alle ansatte arbejder ud fra elevplaner, som er lavet i samarbejde med den enkelte elev. Heltidsundervisningen v. Hvidovre Ungdomsskole følger Hvidovre Kommunes ferieplaner. Eleverne har ikke læseferie, men møder i skole og har eksamensorienteret undervisning. Al undervisning foregår i nyrenoverede undervisningslokaler, hvor hver enkelt elev har eget individuelt indrettet læringsrum med elevbord, reol samt kompetencetavle m.v.

Undervisningen er kendetegnet ved en tydelig og genkendelig struktur.
Eleverne samles ved fællesbord for at få kollektive beskeder, derefter henvises de til egen plads, hvor der er individuelle opgaver.

Den enkelte lektion tager udgangspunkt i en målstyret ramme.
Ved lektionens start gennemgås mål og indhold, så den enkelte elev får overblik over, hvad undervisningen vil omhandle. Lektionen afsluttes med fælles evaluering af de opsatte mål.