Udviklingssamtaler

Heltidsundervisningen har, som i Folkeskolen, til sigte at gøre eleverne uddannelsesparate.

Kontaktlærerne har derfor systematiske udviklingssamtaler med deres kontaktelever mindst en gang om måneden.

Samtalerne tager udgangspunkt i de punkter, som ligger til grund for, hvorvidt eleverne vurderes være uddannelsesparate. Begreberne kan f.eks være mødestabilitet, ansvarlighed, motivation, respekt og lignende.

Eleven inddrages i de kontinuerlige samtaler.  Det, at få sat ord på begreber sammenholdt med lærerens vurdering øger selvindsigten samt forståelsen for, hvilke kompetencer der mestres og hvilke som kræver udvikling.