Efterværn

På Ungdomssporet arbejder vi med relationspædagogik, hvilket betyder, at den unge knytter bånd til skolens voksne.

Der er forskel på elevers behov for støtte efter endt skolegang. Nogle skal videre i uddannelsessystemet andre ud på arbejdsmarkedet.

Denne overgangsfase kan være svær og fyldt med bump på vejen. Vores erfaring viser, at den unge i denne periode kan være særdeles sårbare, og at udfordringer i større eller mindre grad nemt bliver uoverskuelige.

Ungdomssporet tilbyder efterværn, hvilket vil sige voksne, der kan være med på sidelinjen og være behjælpelige med at lempe denne svære overgang. Hjælpen tager udgangspunkt i den enkelte, og der tilrettelægges fra start en plan for, hvorledes efterværnet skal forløbe.

Hjælpen kan bestå af samtaleforløb, uddannelsesbesøg, udarbejdelse af ansøgning til arbejdssøgning m.m

Der kan derudover være perioder, hvor eleven vil have mulighed for lektiehjælp.

Efterværn betyder også, at der på skolen arrangeres aftener for "gamle" elever med fællesspisning. Det er et rart forum for den unge at være en del af. De unge har ofte et behov for at dele deres historie i trygge rammer og i samvær med andre.