Overgang til ungdomsuddannelser

EFTER 9. KLASSE 

10. klasse

Hvidovre kommune har samlet 10. klassestilbuddet til 10. klassecenteret på Engstrandskolen. Du kan læse mere om linjerne på 10. klassecenteret her (nyt vindue)

Yderligere kan man som familie vælge, at ens barn skal på efterskole. Du kan læse mere om efterskolernes tilbud samt finansieringen her (nyt vindue)

Ungdomsuddannelse

Gymnasium, erhvervsuddannelse eller noget helt tredje? I Hvidovre Kommune er der forskellige tilbud til kommunens- og omegnens unge. Du kan læse mere om de lokale tilbud her (nyt vindue).

Alle unge får vejledning om valg af ungdomsuddannelse, mens de går i folkeskole. Der er ansøgningsfrist for tilmelding til den ønskede ungdomsuddannelse 1. marts. Ansøgningen sker via optagelse.dk (nyt vindue)

Du kan få mere information hos skolens uddannelsesvejleder eller læse mere i uddannelsesguiden (nyt vindue)

Hvis du ikke går i folkeskole, kan du altid kontakte uddannelsesvejlederne i den kommunale ungeindsats (nyt vindue).

Uddannelsesvejledning

Alle elever og unge under 25 kan få vejledning om valg af ungdomsuddannelse ved at kontakte uddannelsesvejlederne i den kommunale ungeindsats (nyt vindue).

Det er også her du kan få hjælp til forberedende tilbud, hvis du er færdig med folkeskolen, men endnu ikke helt klar til at vælge eller påbegynde en ungdomsuddannelse. Hvis du går i folkeskole, har du en vejleder på din egen folkeskole.

Uddannelse og job

Heltidsundervisningen har valgt, at hver fredag får indholdet i undervisningen en anden karakter.

Der står dansk og samfundsfag på skemaet, men det gennemgående tema er Uddannelse og Job.

Vi vægter dannelsesaspektet og har for øje, at eleverne bliver i stand til at navigere i samfundet.

Dagene har til formål at give den unge kendskab til hvilke muligheder og udfordringer, der venter forude.

Undervisningen kan have en praktisk karakter og være anvendelsesorienteret med fx virksomhedsbesøg eller gæstelærere. Der arrangeres ligeså besøg og brobygning på videregående Uddannelse institutioner f.eks TEC eller de omkringliggende FGU'er.

At deltage i disse brobygningsforløb er en obligatorisk del af Heltidsundervisningens tilbud. Vi har derfor en forventning om at alle elever er aktivt deltagende.

Det overordnet formål er at skabe viden om, hvad fremtiden for den unge kan bringe.

Undervisningen kan også have det formål at hjælpe den enkelte elev med at navigere som borger i samfundet. Det kan være fokus på sociale medier, kriminalitet, men også gennemførelsen af et førstehjælpskursus.

Undervisningen har ligeså fokus på det at flytte hjemmefra, eller jobsøgning og hvad det vil sige at udvise økonomisk ansvarlighed.