Fremmøde

Ved Hvidovre Ungdomsskoles Heltidsundervisning anser vi fremmødeproblematikken for central, hvorfor vi arbejder med fremmødeforbedrende indsatser fra forskellige vinkler. Vi har derfor et naturligt fokus på, hvordan vi kan øge elevernes fremmøde.

Skoledagen starter altid kl. 8.00. Der er hver dag mulighed for, at eleverne kan spise sund morgenmad indtil kl. 8.15. Det er også i dette tidsrum, at vi får sagt godmorgen til alle elever og talt med dem, der har brug for det. Fremmøde bliver registreret i kalenderen og i et digitalt fraværsregistreringssystem. Derudover visualiseres elevens fremmøde på en fremmødetavle, hvorved misforståelser mindskes.

Vi tager hver dag kontakt til de hjem, hvorfra vi evt. mangler elever, og følger fast op på fravær over tre dages varighed.