Skolens profil

Ungdomsskolen Heltidsundervisning er et skoletilbud for 12 unge, der har det tilfælles, at de ikke har draget nytte af folkeskolens inkluderende indsatser. Ungdomsskolen er beliggende i den sydvestlige del af Hvidovre Kommune. Desuden er Hvidovre Ungdomsskole et kommunalt fritidstilbud til dig, der går i 6. klasse og frem til du fylder 21 år.

Formålet med Ungdomsskolens Heltidsundervisning er:

    At sikre at eleverne kommer i skole.

    At skabe mulighed for trivsel og udvikling.

    Opfyldelse af undervisningspligt for elever med skrøbelig skoletilknytning.

    Forberede og støtte eleverne i overgangen til job eller ungdomsuddannelse.

 

Målgruppe & visitation

Målgruppen er unge i alderen 14-17 år med skrøbelig skoletilknytning.

De unges karakteristika kan være:

    Kognitivt indenfor normalområdet

    Har oplevet flere skoleskift

    Præget af negativt defineret skolehistorie

    Vanskeligheder i forhold til familie, lærere, pædagoger, jævnaldrende mv.

 

Visitationen foregår gennem skoleafdelingens centrale visitationsudvalg.

Ungdomsskolens Heltidsundervisning har plads til 12 elever og har en normering på 3 ½ lærer + ½ afdelingsleder.

 

Ungdomsskolelovgivningens muligheder

I henhold til den gensidige ”hjemmel-synergi” mellem folkeskoleloven og Ungdomsskoleloven er der ved Hvidovre Ungdomsskoles Heltidsundervisning mulighed for særligt tilrettelagte forløb, hvor undervisningspligten opfyldes ved at kombinere skole/ungdomsskole med praktik samt forberedelse til ungdomsuddannelse.