Personale

Personalet v. Hvidovre Ungdomsskoles Heltidsundervisning er lærere, som i en længere årrække har arbejdet med børn og unge mennesker i socio- emotionelle vanskeligheder, hvilket har bibragt personalet personlige og faglige kompetencer, der sætter dem i stand til, på en nænsom og udviklende måde, at arbejde med unge mennesker i forskellige vanskeligheder.

Der er ved Hvidovre Ungdomsskoles Heltidsundervisning tilknyttet psykolog, UU-vejleder samt logopæd. Personalegruppen bliver jævnligt efter ønske og behov opdateret i form af efteruddannelse og kurser om relevante emner. Videndeling og supervision er ligeledes et vigtigt element i hverdagen v. Ungdomsskolen, hvor ny forskning og viden indenfor fagområdet bliver debatteret.

Lærere, pædagoger, UU-vejleder og psykolog