Eksterne samarbejdspartnere

Luk alle
Åbn alle

Alle unge mellem 15-25 år har krav på en sammenhængende ungeindsats. For nogle unge er der fare for, at de ikke gennemfører en uddannelse eller kommer i job. Det kan kræve en ekstra indsats. Hvidovre kommune vil sikre en sammenhængende ungeindsats med en tværsektoriel samarbejdsmodel.

Vores vejledere i uddannelses og erhverv givber proffessionel vejledning og rådgivning til enkelte elever, eller grupper af elever. Vejledningen kan der være brug for i mange situationer, f.eks: Hvis man gerne vil uddanne sig, men er i tvivl om, hvilken uddannelse man skal vælge.

 

Vi har på skolen tilknyttet en UU-vejleder, som samarbejder med lærerteamet, og som sikre uddannelsesvejledning for eleverne på skolen.

UU-vejleder:

Laura Såby Heyde
Telefon +45 22 64 67 47
Mail: wlh@hvidovre.dk

Hver skole har Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) tilknyttet både psykolog og høre-/talepædagog. Skolens kontor kan orientere dig om hvilke dage de er på skolen.

Unge mellem 15 og 25 år, som ikke i forvejen får hjælp fra kommunen eller psykiatrien, kan få gratis psykologsamtaler på Poppelgården Familiecenter.

Hver skole har tilknyttet en familierådgiver. Skolens kontor kan orientere dig om hvilke dage familierådgiveren kan træffes på skolen.

Vi er i færd med at udvikle et konkret samarbejde med Hvidovre Gymnasium & HF, med afsæt i forløb, som kan styrke brobygningsforløb til en gymnasial uddannelse.

 

Læs mere om Hvidovre Gymnasium & HF på deres hjemmeside (åbnes i nyt vindue).

Vi samarbejder med TEC som del af vores valgfagspakker - TEC har mere end 30 erhvervsuddannelser samt kurser og efteruddannelses til faglærte og ufaglærte.

 

Læs mere om TEC på deres hjemmeside (åbnes i nyt vindue).

Quark Naturcenter er en del af Center for Skole og Uddannelse i Hvidovre og bidrager til en del af den naturfaglige undervisning, som allerede foregår på skolerne.

 

Læs mere om Quark Naturcenter på deres hjemmeside (åbnes i nyt vindue).