Fag

De obligatoriske fag i NyHeltid

Den fagopdelte undervisning i 8. – 9. klasse ved NyHeltid i Hvidovre Ungdomsskole består af obligatoriske fag og valgfag. De obligatoriske fag er opdelt i fag/fagblokkene: Dansk, matematik, humanistiske fag (sprogfag og kulturfag), naturfagene og praktiske/musiske fag.

De obligatoriske fag i 10. klasse og frivillige eksamensvalgfag

Undervisningen i 10. klasse består af de obligatoriske fagblokke: Dansk, matematik og engelsk. Hertil kan fysik/kemi, fransk og tysk vælges som valgfag, med formålet om at styke kompetancerne fra 9. klasse. Der er frivillig eksamenstilmelding i disse valgfag, som også er eksamensfag.

Valgfag i 10. klasse

Udover undervisningen i eksamensfag udbyder Hvidovre Ungdomsskole også en bred vifte af valgfag:

Hvidovre Ungdomsskole tilbyder valgfag fra 8. – 10. klasse, og Hvidovre Kommune har endvidere mulighed for at udbyde egne kommunale valgfag, der ligger ud over de valgfag, der findes Fælles Mål for.