• Vi stiller krav til den enkelte om en ansvarlig arbejdsindsats og en respektfuld adfærd, og vi appellerer til forældrene om engagement og loyal opbakning.
  • Vi søger en nøje afvejet balance mellem den almindelige skoledag og øvrige arbejdsdage - temauger, fagdage, lejrskoler, hytteture, ekskursioner, alternative skoledage etc.
  • Vi tilstræber inspirerende fællesoplevelser, som også giver identitet og styrker følelsen af samhørighed.
  • Vi ønsker at udfordre og udvikle den enkelte elevs evner og potentialer, fagligt, socialt og personligt.
  • Vi arbejder med den enkeltes accept af hinandens forskellighed.
  • Vi vil videreudvikle det tætte samarbejde mellem special- og normalklasser. Udgangspunktet er altid i den enkelte elev, således at udfordringerne matcher elevens sociale og faglige kompetencer.
  • Vi tilstræber at elevernes kreative evner udfordres og udvikles til glæde for den enkelte og for fællesskabet.
  • Vi søger at motivere til skærpet nysgerrighed og undren ud fra devisen, at jo mere man ved, jo mere ved man, man ikke ved.
  • Vi værdsætter den enkelte elev.
  • Vi appellerer til fantasi, kreativitet og nytænkning.