U-klasserne

Et tilbud for elever i 8., 9. og 10. klasse

U-klasserne er et tilbud ved Hvidovre Ungdomsskole, som er særligt fokuseret på den inkluderende indsats, hvor eleven er i centrum. U-klasserne tilbyder hele fagrækken mod de afsluttende prøver i FP9 og FP10, med primære indsatser i dansk, matematik og engelsk. U-klasserne er ikke specialundervisning, men et tilbud, hvor der er flere lærerresoucer til den enkelte elev, som sikre tæt voksenkontakt i både skole og hjem. I U-klasserne vægtes praktiske forløb højt - arrangementer, som kombinerer bevægelse, læring og praksiserfaringer. Trygge rammer for fællesskabet skaber fundamentet for en god skolegang, hvor faglighed og praksis går hånd-i-hånd i elevens videre dannelse.

Målgruppen

  • 8., 9. og 10. klasseelever der kan have svært ved at deltage i et alment læringsmiljø, og som skønnes at kunne profitere af et mindre læringsmiljø i alternative rammer med flere voksenresurser, hvor læringen er tilrettelagt den enkelte elev.
  • Elever som ikke er på det forventelige faglige 8., 9. eller 10. klasseniveau, men som forventes at have de nødvendige kognitive forudsætninger, hvis det rette læringsmiljø er til stede.
  • Elever som har brug for at blive guidet tæt i forhold til sociale interaktion og relationsdannelse.
  • Elever som kan have brug for en fleksibel skoledag med fokus på dansk, matematik og engelsk, samt evt. mulighed for jævnlig praktik eller undervisning på EUD/FGU.
  • Elever som har et funktionsniveau, der kalder på tæt voksenkontakt både i skoletiden og i samarbejdet med familien og den unges øvrige netværk.
  • Elever som kan have brug for en særlig tilrettelagt støtte for at udvikle mødestabilitet.
  • Elever som skal støttes mod FP9 og FP10 (afsluttende prøve i 9. og 10. klasse, men primært dansk, matematik og engelsk) og en videre uddannelsesplan i samarbejde med Ungevejledningen.

U-klasserne kan rumme elever, som profiterer af et læringsmiljø, der ikke er specialundervisning eller behandling, men som er et mindre læringsmiljø med tæt voksenstøtte. U-klasserne har kompetencerne til, og ansvar for, at kunne arbejde med læsesvage og ordblinde elever. U-klasserne rummer både unge som udviser indadvendt- og udadrettet adfærd.

U-klasserne er en mellemform der placerer sig mellem almenskolen og specialundervisning. U-klasserne stiler mod, at gøre skolegangen for eleven så almindelig som muligt. For at kunne blive optaget i en U-klasse kræver det en henvisning, som er et tilbud om skoleskift, og ikke overflytning til specialundervisning. Det er hjemskolen som dokumenterer og indstiller elever til en U-klasse - læs mere om henvisningsvejen i den blå boks.
U-klasserne bygger på et forløb som aktivt arbejder mod at eleverne skal gennemføre FP9 eller FP10 (9. eller 10. klasses afgangseksamen) og UPV (uddannelsesparathedsvurdering). Målet kan efterfølgende være EUD, job eller FGU.

Læs mere om U-klasserne i vores brochure i den blå boks.